KollanPojat Oy tietosuojakäytäntö

Tällä tietosuojakäytännöllä annamme sinulle (asiakas, verkkokauppamme käyttäjä tai muu henkilö, jonka tietoja me käsittelemme) tiedot siitä, mitä tietoja keräämme mm. verkkokaupassamme ja toimipisteissämme ja miten käsittelemme tietoja, jotka olet uskonut meidän haltuumme.

Henkilötietoja ovat tiedot, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Voimme kerätä myös sellaista tietoa, joista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai muuttaa kerätyt henkilötiedot sellaiseen muotoon, ettei henkilöä enää voida tunnistaa.

Käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisten tietosuojalakien mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

KollanPojat Oy
Rakentajantie 42
26560 Kolla
puh. 02 8234244

Henkilötietojen käsittelyä tai tietosuojaa koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen: kollanpojat@kollanpojat.fi

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Kenen henkilötietoja käsittelemme?

Keräämme tietoja asiakkaistamme, näiden edunsaajista tai vakuudenantajista sekä verkkokauppamme käyttäjistä. KollanPojat Oy:n asiakas tai verkkokaupan käyttäjä voi olla kuluttaja-asiakas tai yritysasiakas. Palvellaksemme yritysasiakkaitamme, käsittelemme myös näiden vastuuhenkilöiden henkilötietoja.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Keräämme ja käsittelemme soveltuvin osin seuraavanlaisia henkilötietoja:

Asiakassuhdetiedot:

 • Perustiedot
  • Yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, syntymäaika
  • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakastiedot
  • KollanPojat Oy:n asiakasnumero
 • Yritysasiakkaat
  • Yrityksen vastuuhenkilö: nimi, työnimike, työtehtävä
  • Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen liittyvät muut tiedot
  • Osto- ja maksutapahtumiin liittyvät tiedot: ostohistoria, maksutapatiedot, toimitustiedot, laskutustiedot
  • Hintakategoriat
  • Asiakkaan kanssa käyty viestintä
  • Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja tiedot rakentajaprofiilista
  • Asiakastyytyväisyystiedot ja asiakaspalautteet

Tilausalusta KollanKautta

 • Tunnistetiedot: käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana
 • Tietoja verkkosivuston käyttäjän käyttäytymisestä sivuilla
 • Tiedot verkkosivustoa käyttävän henkilön tietokoneesta (lue lisää evästekäytännöistä alla)

Markkinointi ja viestintä:

 • Suoramarkkinointisuostumukset
 • Sosiaalisen median kautta luovutetut tiedot

Luoton myöntämiseen liittyvät tiedot:

 • Asiakkaan tai vakuudenantajan luottotiedot
 • Luottosaldo
 • Mahdolliset takaukset ja vakuudet sekä näihin liittyvät henkilötiedot (ml. henkilötunnus)

Muut tiedot:

 • Edunsaajatiedot
  • Tilinkäyttöoikeutetun tai edunsaajan nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Turvallisuuteen ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät tiedot
  • Tallentavan kameravalvonnan tallenteet
  • Ajoneuvon rekisterinumero
 • Oheispalvelutiedot
  • Varaus- ja ilmoittautumistiedot tapahtumiin
  • Laina- tai vuokratuotteita koskevat tiedot
 • Muut tiedot, jotka annat asioidessasi verkkokaupassamme, yksikössämme tai muutoin

Milloin käsittelemme henkilötunnustasi?

Käsittelemme henkilötunnustasi mahdollisimman rajoitetusti ja vain silloin, kun sen käsittely on tarpeen. Keräämme henkilötunnuksesi, mikäli perustat henkilökohtaisen luotollisen tilin tai olet vuokrausliiketoimintamme asiakas. Henkilötunnuksen käsittely on tarpeen luottopäätöksen ja vakuussitoumusten järjestämiseksi sekä luotollisen tilisi hallinnoimiseksi. Lisäksi voimme käsitellä henkilötunnustasi perinnän järjestämiseksi.

Miten käsittelemme maksutietojasi?

Eräiden maksutietojen, kuten luottokortti- ja pankkikorttimaksujen ja verkkokaupan verkkopankkimaksujen käsittely on ulkoistettu kolmansille osapuolille palvelun turvallisuuden varmistamiseksi, eikä näitä tietoja tallenneta meidän järjestelmiimme. Käytämme ainoastaan luotettavia maksupalveluntarjoajia. Maksupalvelun tarjoaja toimii rekisterinpitäjänä maksutietojen osalta. Voit olla yhteydessä myös meihin, mikäli sinulla on kysymyksiä maksupalvelussa käsiteltävistä tiedoista.

Mistä keräämme tiedot?

Keräämme tiedot pääsiassa suoraan sinulta. Lisäksi keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

 • Maksu- ja laskutietoja maksupalveluntarjoajiltamme riippuen valitusta maksutavasta;
 • Yritysten vastuuhenkilöiden yhteystiedot valituilta yhteistyökumppaneiltamme ja julkisista lähteistä, kun osoitamme markkinointia ja viestintää yritysasiakkaillemme;
 • Luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä silloin kun myönnämme sinulle luotollisen tilin tai maksusaatavamme on vaarantunut;
 • Tiedot perintään siirrettyjen laskujen ja saamisten osalta laskutus- ja perintäyhteistyökumppaneiltamme, mikäli saatavamme on siirretty maksumuistutus- tai perintäprosessin.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ostosten ja tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi;
 • Kanta-asiakasohjelman sekä asiakas- ja käyttäjätilien tarjoaminen;
 • Asiakaspalvelu, asiakasreklamaatiot, hyvitykset, palautukset ja muu vastaava jälkimarkkinointi;
 • Asiakkuuden, palveluntarjonnan ja tilausalusta KollanKautta hallinta ja asiakaskokemuksen parantaminen;
 • Laskuttaminen, luotonhallinta, vakuushallinta ja maksun mahdollistaminen;
 • Suoramarkkinointi, markkinointi, markkinointikilpailut, kohdennettu sisältö, hinnoittelu, asiakasviestintä ja asiakaspalaute;
 • Omaisuuden suojaaminen;
 • Oikeusvaateiden ja erimielisyyksien ratkaiseminen;
 • Analytiikka ja tilastoiminen.

Millä perusteella saamme käsitellä henkilötietojasi?

Sovellamme seuraavia lakisääteisiä perusteita tietojesi käsittelyyn tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) mukaisesti:

 • Sinun ja KollanPojat Oy:n välinen sopimus: henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavissa tilanteissa
  • Osto- ja myyntisopimukset;
  • Tili- ja kanta-asiakassopimukset;
  • Sitoumus edunsaannista tai tilinkäyttöoikeudesta;
  • Takaussitoumus tai verkkokaupan käyttöön liittyvä sopimus;
 • Antamasi suostumus: henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavissa tilanteissa
  • Suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaalle, ellei suoramarkkinoinnille ole muuta lainmukaista oikeutta;
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen: henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavissa tilanteissa
  • Virhevastuun ja lakisääteisen peruutusoikeuden järjestämiseksi;
  • Kirjanpidon ja viranomaisten määräämien takaisinvetojen mahdollistamiseksi;
 • KollanPojat Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi: henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavissa tilanteissa
  • Entistä parempien ja personoidumpien palveluiden tarjoamiseksi;
  • Asiakasviestinnän parantamiseksi;
  • Asiakkuuksien ymmärtämiseksi ja markkinatutkimuksien suorittamiseksi;
  • Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohdentamiseksi yritysasiakkaille;
  • Omaisuuden suojaamiseksi;
  • Tietoturvallisuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi;
  • Petosten ja epärehellisyyksien ehkäisemiseksi

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakastilisi tai käyttäjätilisi on voimassa. Voit lopettaa asiakas- tai käyttäjätilisi ilmoittamalla tästä meille. Tilisi lopettamisen jälkeen meillä on tarve käsitellä tietojasi mm. mahdollisten vaateiden hoitamista varten ja lakisääteisten ja yhtiön sisäisten säilytysaikojen (mm. kirjanpitoaineisto) noudattamiseksi.

Meillä voi olla tarve säilyttää tietojasi myös sen jälkeen, kun käsittelyn ensisijainen tarkoitus on hävinnyt. Esimerkkinä tästä on ilmaisemasi suoramarkkinointikielto, jonka hallinnointi edellyttää tietojesi käsittelyä sen varmistamiseksi, että et jatkossa saa suoramarkkinointia.

Tietyt henkilötiedot poistetaan edellä mainittua nopeammin. Esimerkiksi kameravalvonnan tallenteita säilytetään vain rajatun ajan. Varmistaaksemme, ettemme käsittele tietojasi tarpeettoman pitkään, voimme tiettyjen tietoryhmien kohdalla, kuten asiakaskyselyiden osalta henkilötietojen poistamisen sijaan anonymisoida tiedot, jotta niitä voidaan hyödyntää analysointiin tai tilastointiin.

Miten huolehdimme henkilötietojesi tehokkaasta ja turvallisesta käsittelystä?

KollanPojat Oy ottaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen tietosuojan korkean tason henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

Henkilökuntamme on ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja vain rajattuun tarkoitukseen ja rajatun henkilöryhmän toimesta. Henkilöstömme pääsyä henkilötietoihin on rajattu järjestelmätasolla.

Lisäksi kehitämme jatkuvasti prosessejamme, jotta henkilötietojen käsittely olisi tehokasta ja kytköksissä niitä varten hankittuihin järjestelmiin.

Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat yhä yksilöllisempää palvelua, joten pyrimme kehittymään asiakkaiden antamien tietojen analysoimisessa ja tilastoimisessa. Voit antaa meille vapaaehtoisesti tietoja omasta rakennusprojektistasi tai mielenkiinnon kohteistasi rekisteröitymisen, ostamisen, markkinointikampanjan, kyselytutkimuksen tai muun prosessin yhteydessä. Näitä tietoja voidaan käyttää yksilöllisemmän palvelun tuottamiseen sinulle toimipisteissämme, verkkokaupassamme tai sinulle suuntaamassamme markkinoinnissa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan anonymisoimaan henkilötietosi, kun niiden käsittelemiselle ei enää ole tarvetta.

KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN JA LUOVUTUKSET

Milloin sopimuskumppanimme käsittelevät tietojasi?

Olemme ulkoistaneet osan henkilötietojen käsittelyä sopimuskumppaneillemme. Ulkoistettua tietojenkäsittelyä tapahtuu säännönmukaisesti kolmansien toimittamien tietojärjestelmien, suoramarkkinointipalveluiden, viestintätoimistojen, kuljetusliikkeiden ja maksupalveluntarjoajien toimesta. Sääntelemme tietojenkäsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisten tietojenkäsittelysopimusten avulla, joilla varmistetaan käsittelyn laillisuus ja se, että tietojasi käsitellään vain rajattuun tarkoitukseen.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa muille rekisterinpitäjille mm. maksutapojen- ja palveluiden, puhelinpalvelun sekä perinnän ja luottotietojen tarkistamisen mahdollistamiseksi. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksia varten.

Tietoja voidaan myös luovuttaa KollanPojat Oy:n kulloisellekin omistajalle, uudelle omistajalle tai omistajaehdokkaalle sekä neuvonantajille erityisesti, mikäli yrityksemme tai sen osa myydään tai järjestellään uudelleen.

Luovutetaanko henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Ei luovuteta

Voivatko viranomaiset saada tietojasi?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös viranomaisille tai muille julkista valtaa käyttäville tahoille, mikäli olemme velvoitettuja toimittamaan tiedot lakien tai määräysten perusteella.

EVÄSTEET

Evästeiden käyttäminen

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotta voimme kohdentaa ja kehittää palveluitamme entistä paremmin.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto, jonka avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun tämä vierailee uudestaan sivuilla. Lisäksi evästettä voidaan käyttää myös tunnistamaan kävijän vierailun toisen toimijan sivustolla. Tällöin kävijä voi nähdä mainontaa, joka liittyy evästeen tallentaneeseen sivustoon.

Voit estää evästeiden käytön tai tuhota tallennetut evästeet selaimesi asetuksista. Tämä voi vaikuttaa kuitenkin sivuston käytön helppouteen ja joissain tapauksissa jopa estää sivuston käytön.

Evästeistä tarkemmin

Käyttämämme evästeet voidaan jaotella seuraavalla tavalla:

Tilausalusta KollanKautta toiminnan kannalta välttämättömät ja käytettävyyttä parantavat evästeet

Keräämme tilausalusta KollanKautta toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, jotka takaavat tilausalustamme käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Nämä evästeet liittyvät muun muassa tilausalustan suorituskyvyn analysointiin, sivujen nopean latautumisen mahdollistamiseen, tilausten tallentamiseen esimerkiksi sivuston sulkemisesta huolimatta ja sivuston navigoinnin helpottamiseen.

Analysointiin ja markkinointiin liittyvät evästeet

Analysointiin liittyvät evästeet mahdollistavat meille tilausalustamme käytön seuraamisen ilman, että seuraamme tai tunnistamme yksittäisiä käyttäjiä. Näiden evästeiden avulla saamme tiedon esimerkiksi siitä, mistä tuotteista tilausalustamme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja mitä he meiltä ostavat. Analysoinnin avulla pystymme kehittämään sivustoa vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Markkinointiin liittyvät evästeet

Markkinointia koskevia evästeitä käytetään kohdentamaan asiakasta kiinnostavaa mainontaa verkossa sekä meidän sivustoillamme että meidän sivustomme ulkopuolella. Evästeet eivät itsessään tallenna henkilötietojasi, mutta niiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjän selain ja kohdentaa sinulle verkkokäyttäytymisesi perusteella sopivaa markkinointia esimerkiksi eri sivustoille asetettujen markkinointibannereiden avulla.

OIKEUTESI JA MITEN VOIT VAIKUTTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN

Sinulla on tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, joihin voit vedota ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen kollanpojat@kollanpojat.fi . Tiedusteluihin ja pyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus tietojen käsittelyyn. Peruuttaessasi suostumuksen lopetamme tietojen käsittelyn ja poistamme tiedot siltä osin kuin, tiedon käsitteleminen ei ole tarpeen. Suoramarkkinointiviestissä on tarjottu mahdollisuus kieltää suoramarkkinointiviestien vastaanottaminen jatkossa.

Tarkastaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus tarkastaa omat henkilötietosi ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua, tietojen poistamista sekä tietojen siirtämistä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Sinulla on myös itse mahdollisuus muokata tietojasi verkkokaupassamme tai tehdä pyynnön tietojen muokkaamisesta yksikössämme tai sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Poistaminen ja vastustaminen

Voit pyytää, että poistamme tai rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa tutkimme pyynnön ja pyrimme noudattamaan tahtoasi niin pitkälle, kuin se on mahdollista käsittelyn tarkoituksen tai lainmukaisten säilytysaikojen ja -velvoitteiden puitteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa perustellusta syystä henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilöllisyyden varmistaminen

Yllä mainittujen oikeuksiesi käyttäminen edellyttää henkilöllisyytesi todentamista. Teemme tämän varmistaaksemme, ettei ulkopuolinen henkilö pääse vaikuttamaan siihen, miten käsittelemme tietojasi.

Oikeutesi riitauttaa käsittely

Sinulla on oikeus vastustaa tai riitauttaa meidän tapamme käsitellä henkilötietojasi tekemällä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla, osoitteessa https://tietosuoja.fi/etusivu tai niiden kautta saatavilla yhteystiedoilla.

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Tietosuojan noudattaminen on jatkuva prosessi. Pyrimme kehittämään toimintojamme ja tietojenkäsittelyämme, minkä seurauksena tämän tietosuojakäytännön päivittäminen voi olla tarpeen. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Muutoksista pyritään ilmoittamaan verkkosivuillamme tai tässä tietosuojakäytännössä. Voimme ilmoittaa merkittävistä muutoksista myös sinulle sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla suoraan.

Viimeksi päivitetty: 05/2024