Muistattehan että jätelaki uudistuu?

KollanPojilla nyt myynnissä Rauman jätehuoltolaitoksen suosittelema malli tuulettuvasta Finncontin biojäteastiasta. Kysäsepä naapurista aloitatteko ensin kimppa-astialla, vai laitetaanko ihan oma?

Uudistuvan jätelain myötä kaikilla yli 10 000 asukkaan taajamien asuinkiinteistöillä tulee olla järjestettybiojätteen erilliskeräys viimeistään 1.7.2024 mennessä. Biojätteen erilliskeräyksen laajentuessa aiempaa pienempiin kiinteistöihin, tulisi keräyksen järjestämisessä ottaa huomioon myös asukkaisiin kohdistuvat kustannukset sekä siitä aiheutuvat Co2-päästöt.

Tuulettuvien biojäteastioiden käyttö neljän viikon tyhjennysvälein alentaa merkittävästi asukkaiden jätehuoltomaksuja verrattuna perinteisiin biojäteastioihin yhden tai kahden viikon tyhjennysvälillä. Jätehuoltomaksuista riippuen, on asukkaille syntyvä säästö tyhjennysmaksuissa jopa noin miljoona euroa per 10.000 astiaa vuositasolla. Pidempi tyhjennysväli myös jopa puolittaa suorat Co2-päästöt sekä vähentää lähipäästöjä ja melusaastetta.
 
Lisätietoa aiheesta löytyy Rauman seudun jätehuoltolaitos, rauma.fi

Tervetuloa Kollaan!